HR Manager 

Experience Journey

EBA On-line Course

10 Feb - 23 Mar 2020

Експерт курсу

ОЛЕНА СКИБА 

HR DIRECTOR KREDOBANK

Досвід роботи HR-директором з 2004 року в компаніях від 300 до 4500 працівників в Україні і закордоном. 

Досвід впровадження проектів з удосконалення систем управління персоналом та організаційного розвитку для компаній та груп від 50 до 70 000 працівників в Україні і закордоном (IT, рітейл, дистрибуція, виробництво, банк).

Досвід навчання HR-менеджерів та HR-директорів.

Програма он-лайн курсу

HR Manager Experience Journey

• Курс спрямований на систематизацію знань HR-ів і відпрацьовку практичних навиків швидкої діагностики та удосконалення системи управління персоналом, яка забезпечує досягнення цілей бізнесу. 

• Курс буде корисний тим, хто починає роботу HR-м в новій компанії або хоче удосконалити існуючу HR-систему та бути HR-м, до думки якого прислухаються ТОП-менеджери.

ДЕНЬ 1. Вступ. Для чого потрібен HR в організації 

• Знайомство. Регламент роботи та принципи роботи протягом курсу 

• Задачі HR в бізнесі – Гарвардська модель управління персоналом, зв’язок HR-системи та ефективності бізнесу 

• Сучасні HR-функції 

• Ваш особистий план дій – як швидко адаптуватися в новій компанії або побачити нові можливості на поточному місці праці 

ВОРК-ШОП 1. Сучасні HR-функції. Інструменти HR-marketing 

В результаті: Ви зможете однозначно пояснити, яку користь Ви можете дати бізнесу, як HR, в конкретній ситуації 

День 2. Ваше позиціонування, як HR-лідера в компанії 

• Інструменти ефективного позиціонування HR-ра в компанії – як відповідати очікуванням та перевершувати їх 

• Драйвери бізнесу, визначення і осмислення основних HR-потреб, як основи для обґрунтування власних ідей 

• Ключові ролі HR у створенні конкурентоздатної організації 

• Визначення внутрішніх клієнтів, цільових аудиторій та планування ефективних комунікацій з ними 

ВОРК-ШОП 2. Визначення бізнес-драйверів конкретних компаній. Он-лайн сесія запитання-відповіді з учасниками навчання 

В результаті: Ви зрозумієте, як стати HR-ом, до думки якого прислухаються ТОП-менеджери 

День 3. HR-аналітика під ключ 

• Ключові HR-метрики 

• Основні джерела та методи отримання інформації 

• Лайфхаки для ефективного аналізу даних та «сильних» висновків 

• Найкращі практики для оформлення та представлення результатів аналізу 

ВОРК-ШОП 3. Інструменти HR-аудиту для проведення діагностики. Он-лайн сесія запитання-відповіді з учасниками навчання 

В результаті: ви отримаєте цілісне розуміння, як провести діагностику HR-потреб компанії та якісно презентувати їх 

День 4. HR-система і команда 

• Аналіз ефективності наявних HR-процесів 

• Оцінка потенціалу HR-команди 

• Аналіз наявності та достатності впроваджених HR-процесів та ресурсів для їх підтримки 

• Побудова моделі HR-системи, відповідної до потреб бізнесу 

• Вибір і розрахунок показників ефективності, HR KPIs 

ВОРК-ШОП 4. Підбір HR КРІ для конкретних ситуацій в компанії. Он-лайн сесія запитання-відповіді з учасниками навчання 

В результаті: Ви навчитеся оцінювати та покращувати ефективність HR-процесів і будувати успішну HR-команду 

День 5. HR-стратегія 

• Що таке ефективна HR-стратегія 

• Методи розробки HR-стратегії 

• Швидка розробка ефективної HR-стратегії у відповідності до стратегії бізнесу 

• Використання результатів діагностики для розробки та презентації HR-стратегії 

ВОРК-ШОП 5. Розробка HR-стратегії. Он-лайн сесія запитання-відповіді з учасниками навчання 

В результаті: Ви однозначно розберетесь, що таке HR-стратегія, яка працює на бізнес, і зможете її розробити для будь-якої компанії 

День 6. «Продаж» ідей та пропозицій 

• Формування висновків та пропозицій на базі проведеного аналізу, представлення результатів в документі 

• Принципи та алгоритм продажу ключових ідей внутрішнім клієнтам і цільовим аудиторіям 

• Ефективне узгодження пропозицій з внутрішніми замовниками та отримання погодження HR-плану. 

ВОРК-ШОП 6. Визначення вигоди пропозицій для цільових аудиторій. Он-лайн сесія запитання-відповіді з учасниками навчання 

В результаті: Ви зрозумієте, як отримати згоду, підтримку та ресурси для реалізації Ваших ідей в компанії 

День 7. Заключна частина. Управління HR-змінами – все тільки починається 

• Маємо погоджений план дій. Що далі? 

• Принципи ефективного впровадження HR-змін в організації 

• Способи мінімізації потенційних ризиків 

• Ваші особисті цілі в організації та способи їх досягнення 

• Підведення підсумків, планування наступних кроків учасниками навчання. 

ВОРК-ШОП 7. Методи роботи з опором і запереченнями. Он-лайн сесія запитання-відповіді з учасниками навчання 

В результаті: Ви зрозумієте, як гарантовано забезпечити успішне втілення в життя Ваших ідей. 

В результаті курсу учасники

• Зрозуміють, як проводити аналіз HR-метрик та швидку діагностику HR-потреб організації 

• Навчаться розробляти HR-стратегію для будь-якої компанії та аргументовано презентувати її 

• Зрозуміють, як ефективно налаштувати та покращити HR-процеси в компанії 

• Покращать навички проведення переговорів, просування та впровадження власних ідей всередині організації 

• Отримають необхідні матеріали по темі курсу в електронному вигляді, які зможуть використовувати в роботі